Month: Listopad 2006

  • Flickr

    Od tej pory zdjęcia będą umieszczane z serwisu . Jak to oni się określają ” a fancy photo sharing thing”  to był głupi pomysł