Rano na poczcie odebraliśmy pismo od Wydziału Urbanistyki i Architektury:

😛